بستن پنجره انتظار

تصفیه تکمیلی در فولاد سفید دشت

تصفیه تکمیلی در فولاد سفید دشت

محل: مجتمع فولاد سفید دشت

ظرفیت: 33 لیتر بر ثانیه

پروژه، طراحی مهندسی، ساخت، اجرا و بهره برداری واحد تصفیه تکمیلی پساب به روش اولترافیلتراسیون

کاربری: بازچرخانی آب در کارخانه، پیش تصفیه واحد اسمز معکوس

عضویت در خبرنامه

| 03195010820-21 | 03195010822

http://www.tukaparsian.ir

info@tukaparsian.ir

03195010820

دفتر مرکزی: اصفهان، میدان استقلال، بعد از پلیس راه سابق، کیلومتر 1(یک) بزرگراه آزادگان- شاهین شهر ، شرکت توکا پارسیان پیشرو

دفتر پژوهشی: اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی تحقیقاتی